Vincent Gouwy
0496 05 03 74

Stuur een bericht

9830 Sint-Martens-Latem, Vlieguit 19

×

NL - ENG

Wat doe ik

Vincent Gouwy IV.jpgVincent Gouwy, º1986, is een gecertificeerde osteopaat en
psychotherapeut i.t.   
Hij is werkzaam te Sint-Martens-Latem en in de groepspraktijk OTL. 

 Hij werkt samen met mensen die bewogen worden door een innerlijke noodzaak tot ontwikkeling. Hij biedt hiervoor een ruimte van onvoorwaardelijke aandacht naar inzicht en groei.

Als osteopaat - psychotherapeut i.t. maakt hij gebruik van een psycho-analytische - integratieve benadering, en beschouwt hij lichaam en geest als één geheel. Hij laat zich inspireren door onder andere het werk van  Victor Frankl, Carl Jung en Karlfried Durckheim.

Visie

Op pad gaan met onszelf start vaak vanuit een innerlijke noodzaak tot ontwikkeling en de wens om datgene te kennen wat diep in ons leeft.    Het is de aanvang van een proces van zelfontdekking en groei, waar gevoelens zoals ontgoocheling, verdriet of onuitgesproken verlangen deel van uitmaken. Het opent de deur naar het mysterie dat we in de kern van ons wezen zijn. 

Client based change staat centraal in de werkvisie van Vincent Gouwy. 
Jouw ontwikkeling vormt de basis van de begeleiding. Het biedt companionship wanneer je vragen hebt over je levenspad en verdieping wenst rond thema’s als ontwikkeling, levensoriëntatie en zingeving. 

In een vertrouwelijke ruimte kan je vrij spreken over jezelf en wat je bezighoudt, hierdoor ontstaat de mogelijkheid om je persoonlijkheid en interne krachtvelden op een intense manier te exploreren en inzicht in wie je bent te verwerven.

De begeleiding ondersteunt het benaderen van terugkerende patronen, lijden of langdurige conflicten en heeft het verwerven van een grotere vrijheid als doel.  Langzaam maar zeker ontstaat meer ruimte voor wie jij als mens bent. Dit vertaalt zich in een manier van denken die je zelfwording bevordert. 

 Vanuit een hernieuwde perceptie ervaar je jezelf niet enkel als een ik die gevormd is door een werelds ego, maar ook een ik die opstijgt uit de diepte van wie je bent en wortels heeft in een verder te ontginnen gebied.
Je verwerft kennis over jouw unieke levensbron: een interne kracht die vraagt om belichaming.  
Dit vertaalt zich in je handelen, geleidelijk aan word je die individuele persoon die je in aanleg bent. Meer en meer ben je in staat om op een bewuste en creatieve manier vorm te geven aan jouw plaats op deze wereld. 
__
In bepaalde omstandigheden is lichaamswerk een essentieel deel van de begeleiding. Lichaamswerk heeft als doel het geheel van lichaam en geest te (her)balanceren en te versterken. Als onderdeel van de begeleiding kan het gebruikt worden ter ondersteuning van een ontwikkelingsproces, bij functionele klachten of gedurende het herstelproces na een trauma.  

Lichaamswerk draagt bij tot het losmaken van fysieke en psychische belemmeringen, wat leidt tot een hernieuwd lichamelijk aanvoelen en een uitbreiding van de gewaarwording. De inzichten die hieruit ontstaan dragen bij tot een nieuw evenwicht. De gebruikte technieken vinden hun oorsprong in de osteopathie. 

 Vincent Gouwy werkt samen met mensen die

Ondersteuning zoeken bij psychosomatisch spanningen
of functionele lichamelijke klachten (specifieke expertise na een ongeval of een trauma)
Vragen hebben omtrent zingeving en identiteit.
Op zoek zijn naar een grotere intensiteit van leven.
Onzeker zijn over welke richting ze aan hun leven willen geven.
De betekenis van gebeurtenissen uit hun leven willen begrijpen.

Blog

__

Martin Buber

Posted on Jan 15, 2017


Man should start with himself, but not end with himself;
he should see himself as a point of beginning,
but not aim towards himself:
to be yourself, but not be occupied by yourself,
and all of this, wherever one stands.
Martin Buber

Art and PTSD

Posted on Oct 20, 2016


 

Man is least himself when he talks in his own person.
Give him a mask, and he will tell you the truth.
Oscar Wilde

Viktor Frankl

Posted on Oct 06, 2016


“What was really needed
was a fundamental change in our attitude toward life.
We had to learn ourselves and, furthermore, we had to teach the despairing men, that it did not really matter what we expected from life, but rather what life expected from us.
We needed to stop asking about the meaning of life,
and instead to think of ourselves as those who were being questioned by life--daily and hourly."  read more 

A broken body isn t a broken person

Posted on Sep 29, 2016


"Living life as the ultimate creative expression
of who you are." Janine Shepherd 

 

Why believe in others

Posted on Sep 02, 2016

 


When we treat man as he is we make him worse than he is.
When we treat him as if he already was what he
potentially could be we make him what he should be .
Johann Wolfgang von Goethe

Top