Vincent Gouwy
0496 05 03 74

Stuur een bericht

9830 Sint-Martens-Latem, Vlieguit 19

×

NL - ENG

Wat doe ik

Vincent Gouwy IV.jpgVincent Gouwy, º1986, is een gecertificeerde osteopaat en
psychotherapeut i.t.  
Hij is gevestigd te Sint-Martens-Latem en in de groepspraktijk Open Therapeuticum Leuven. 

 Hij werkt samen met mensen die bewogen worden door een innerlijke noodzaak tot ontwikkeling. Hij biedt hiervoor een ruimte van onvoorwaardelijke aandacht naar inzicht en groei.

Hij gebruikt een analytische - integratieve benadering, en beschouwt lichaam en geest als één geheel. Hij vindt inspiratie in het werk van onder andere  Victor Frankl, Carl Jung en Karlfried Durckheim.

Visie

Op pad gaan met onszelf start vanuit een innerlijke noodzaak tot ontwikkeling en de wens om datgene te kennen wat diep in ons leeft.  Wat ons tot dit punt brengt is heel persoonlijk, heeft verschillende nuances, maar raakt vaak de kern van wie ze zijn. 

 Vincent Gouwy werkt samen met mensen die

-  Ondersteuning zoeken bij psychosomatisch spanningen of
    lichamelijke klachten ten gevolge van een ongeval of een trauma
-  De betekenis van gebeurtenissen uit hun leven willen begrijpen
-  Onzeker zijn over welke richting ze aan hun leven willen geven
-  Vragen hebben omtrent zingeving en identiteit

In een vertrouwelijke ruimte kan je vrij spreken over jezelf en wat je bezighoudt. Dit geeft je de mogelijkheid om je interne krachtvelden te exploreren en jou levensverhaal van naderbij te beschouwen.  

In bepaalde omstandigheden is lichaamswerk een meerwaarde om de eenheid van lichaam en geest te versterken en te (her)balanceren. Het versterkt de lichamelijke gewaarwording, waardoor je transparanter wordt voor de signalen van je lichaam. Het draagt bij tot een grotere levenskracht, door het ontspannen van restricties en verhardingen (fysiek en psychisch). 

De begeleiding creëert een veld voor het verwerven van een grotere vrijheid. Het ondersteunt om terugkerende patronen, lijden of langdurige conflicten te benaderen. En spreekt jou verlangen naar zingeving aan. 

Geleidelijk aan zeker ontstaat meer ruimte voor wie jij als mens bent: Niet enkel als een ik die gevormd is door een werelds ego, maar ook een ik die opstijgt uit de diepte van jezelf en wortels heeft in een verder te ontginnen gebied. 

 Het vertaalt zich in een manier van leven en denken die je zelfwording bevordert. Meer en meer geef je op een bewuste en creatieve manier vorm aan jouw plaats op deze wereld.

Blog

__

Daniels Joik

Posted on Mar 28, 2017


Ola Gjeilo - The Ground

Posted on Mar 25, 2017


The Ground, part of the Sunrise Mass, By Ola Gjeilo. 

Wabi Sabi

Posted on Mar 14, 2017


"a way of living that focuses on finding beauty
within the imperfections of life and accepting
peacefully the natural cycle of growth and decay." 

Leef je vragen

Posted on Mar 06, 2017


Heb geduld met al wat onopgelost in
je hart woont en probeer de vragen zelf lief te hebben ...

Leef je vragen nu.
Misschien dat je, op een dag in de toekomst, langzamerhand, zonder het zelfs te merken, je weg naar de antwoorden leeft.

Rainer Maria Rilke, Brieven aan een jonge dichter. 

Martin Buber

Posted on Jan 15, 2017


Man should start with himself, but not end with himself;
he should see himself as a point of beginning,
but not aim towards himself:
to be yourself, but not be occupied by yourself,
and all of this, wherever one stands.
Martin Buber

Art and PTSD

Posted on Oct 20, 2016


 

Man is least himself when he talks in his own person.
Give him a mask, and he will tell you the truth.
Oscar Wilde

A broken body isn t a broken person

Posted on Sep 29, 2016


"Living life as the ultimate creative expression
of who you are." Janine Shepherd 

 

Why believe in others

Posted on Sep 02, 2016

 


When we treat man as he is we make him worse than he is.
When we treat him as if he already was what he
potentially could be we make him what he should be .
Johann Wolfgang von Goethe

Top